Olvasatlan
     Terra-kert Fórum
 
        Növényvédő szerek adatbázisa

A növényvédő szerekről

Csak röviden

Apróságok

( A dőlt betűs idézetek forrása: gazdabolt.hu )
- "Minden gazdaboltban kapható növényvédő szer. Ezek egy része szabadon forgalmazható, III. kategóriájú szer, amelyeket bárki megvásárolhat. Ennek ellenére a legnagyobb körültekintéssel kell bánni velük. Az I. és II. kategóriás készítményekhez kizárólag a külön erre jogosító engedély birtokában lehet hozzájutni. A házikerti szereket bárki megvásárolhatja, így olyan is, aki a növényvédő szerekről és alkalmazásukról a legalapvetőbb ismeretekkel sem rendelkezik.
Miért is van olyan sok szer forgalomban? A számos ok közül a legjellemzőbb, hogy a kártevők és kórokozók egyre alaposabb megismerése az évek során lehetővé tette, hogy az univerzális szerek (pl. rézgálic) helyett a gyártók a károsítók életmódjához és tulajdonságaihoz jobban igazodó, szelektívebb szereket készítsenek. A növényvédő szer gyártás során is mindinkább törekszenek a környezet és a felhasználó lehető legnagyobb fokú kímélésére. A humánegészségügyi szempontokat figyelembe véve a gyártók az újabb készítményeknél mindinkább törekednek a közegészségügyi veszélyesség csökkentésére, de emellett szem előtt tartják pl. a méhveszélyesség mérséklését is. A korszerű növényvédő szerek csupán egy bizonyos kultúrában, egy bizonyos károsító vagy károsító csoport ellen hatékonyak. Nem pusztítják el a hasznos élőlényeket, így a kártevő-mentesítésben nagy szerepet játszó természetes ellenségeket sem. Az új növényvédő szerek megjelenése azonban nem minden esetben szorítja ki a régi, jól bevált készítményeket. A készítmények betiltására akkor kerül sor, ha bebizonyosodik, hogy hosszabb vagy rövidebb távon károsítják az emberi egészséget és az élő környezetet, vagy éppen nem felel meg az egyre szigorodóbb nemzetközi követelményeknek.
" -
Fontos azonban kiemelni, hogy aki a legalapvetőbb ismeretekkel sem rendelkezik, vagy kevés gyakorlati tapasztalata van a szerek használatában, mindenképpen tartsa be a termék Használati utasításában leírtakat. Ellenkező esetben könnyen lehet, hogy a legjobb szer sem váltja ki a kívánt hatást, vagy túladagolás esetén nem csak a károsító csoport ellen hat, hanem a kutúrát is károsítja, valamint feleslegesen szennyezi a kertjének környezetét.

Vissza a tetejére

Növényvédő szerek keverhetősége

( A dőlt betűs idézetek forrása: gazdabolt.hu )
- "A növényvédő szereket a legtöbb esetben tankkeverék formájában alkalmazzuk. A készítmények csomagolása azonban a legtöbb esetben nem tartalmazza a készítmények keverhetőségét, és minden esetben érvényes szabályt sem lehet felállítani. Szakkönyvek, illetve a szaklapok tartalmaznak keverhetőségi táblázatokat.
Általános szabályként azonban elmondható, hogy a szuszpendálható (SC, S jelű) és emulgeálható (E, EC jelű), valamint a por alakú (WP) és a folyékony (EC, WSC) szerek, illetve a lúgos kémhatású és réztartalmú szerek nem keverhetők egymással.
Továbbá háromnál több készítményt sem szabad összekeverni.
Gyomirtó szereket se keverjünk sem gomba, sem rovarölő készítményekkel!
A tankkeverék (tehát az általunk felhasználási alkalmazásra előkészített anyag) nem tárolható, azonnal fel kell használni!
" -

Vissza a tetejére

Óvó rendszabályok

( A dőlt betűs idézetek forrása: gazdabolt.hu )
- "A házikerti permetszerek általában gyenge mérgek, de vannak köztük szerves foszforsav-észterek és inszekticid karbamátok is, amelyek a felhasználóra is meglehetősen veszélyesek. Ezért a legnagyobb elővigyázatossággal kell bánni velük.
A gazdák sokszor igen nagyvonalúak tudnak lenni saját egészségükkel szemben, és védőfelszerelés nélkül állnak neki a permetezésnek. Még a házikertben is kötelező a védőfelszerelés, optimális esetben a kétrészes védőruha, -kesztyű, -kalap, -csizma és -szemüveg. Minderre különösen a kora tavaszi, nagy vízadaggal történő lemosó permetezéseknél van nagy szükség.
Nagyon lényeges szabály még, hogy a permetezés előtt és után 8 órával tilos alkoholt fogyasztani! A vérben oldott alkohol hatására a belélegzett permetszert még veszélyesebbé válik a szervezet számára. Ezen túlmenően tilos még permetlé készítés közben cigarettázni és étkezni is!
A növényvédő szereket az élelmiszerektől távol tároljuk, lehetőleg olyan magas polcon, ahol a gyermek nem fér hozzá. A legjobb, ha kulccsal zárható helyen, zárt szekrényben tároljuk őket. Minden eszközt és mérőedényt, amit a permetezéshez, vagy ennek előkészületeihez használunk, semmi egyéb célra ne használjuk, és a növényvédő szerekkel együtt, egy helyen, elzárva tároljuk!
" -

Vissza a tetejére

Az adatbázisunk használata

Megtekintés - Keresés

Az adatbázisunkról

Ezt az adatbázist a teljesség igénye nélkül hoztuk létre.
A benne szereplő adatok gyűjtésből származnak, 100%-osan nem tudjuk megítélni az adatok valódiságát, ezért ezek az adatok csak kifejezetten tájékoztató jellegűek!
Az itt szereplő adatokat bárki (regisztrált felhasználó) módosíthatja, illetve új terméket is tehet az adatbázisba.
Természetesen nem közvetlenül, minden beküldött módosítás, vagy új termék csak jóváhagyás után jelenik meg.

Vissza a tetejére

A lista

Amikor belépünk a programba, a szerek listáját találjuk meg ABC sorrendben.
 • Az első széles oszlopban találjuk a szer nevét - elnevezését. Az, hogy a szer neve kisbetűvel, vagy nagy betűvel van írva, nincsen különösebb jelentősége.
  • A szer neve mellett (és/vagy a Fajta megnevezésébe) találhatunk számokat. Ezek a számok azt jelzik, hogy a hatóanyag mekkora mennyiségben (hány %-ban, vagy gramm/liter) van jelen az adott szerben.
  • A szer neve mellet (és/vagy a Fajta megnevezésébe) találhatunk betűjelzéseket (nagybetűvel).
   Ezek a betűjelzések a szer anyagállapotára utalnak.
   • A táblázat tetején találhatunk egy Formulák magyarázata gombot.
    Ha erre rávisszük az egeret, kapunk egy listát, amiben megtalálhatók ezeknek a betűjelzéseknek a jelentése.
    Ha a képernyőn nem fér ki a teljes lista, az egér elmozdítása nélkül scrollozva megtekinthető az alja is.
 • A következő oszlopban a szer fajtáját (pontosabban azt, hogy mire, vagy mi ellen használható)
  Egyes helyeken a (párhuzamos import) bejegyzés található.
  Mit is jelent ez?:
  • Párhuzamos import - Parallel kereskedelem
   • Az Európai Unió alapelve a párhuzamos import és export lehetősége, vagyis az áruk és szolgáltatások szabad mozgása. Ez azt jelenti, hogy a termékeket meg lehet vásárolni és értékesíteni az EU-n belül, a nemzetközi árúkereskedelem szigorú szabályainak betartásával. A parallel export keretében a termékek értékesíthetők egy másik európai tagállamban (vagy akár egy európai országban EU-n kívül), ahol a párhuzamos importőr forgalomba hozza saját piacán.
    Vagyis az engedéllyel rendelkező nagykereskedők importálhatnak és exportálhatnak termékeket.
    Párhuzamos import / export szigorúan szabályozott és biztonság-tudatos iparág. Az import és exportőrnek meg kell felelnie a legszigorúbb jogi és minőségi követelményeknek.
    • Abban az esetben, ha az újracsomagolást a forgalmazó leányvállalata végezte, elegendőnek bizonyul a terméken a forgalmazó (vagyis a forgalomba hozatali engedély jogosultjának) megnevezése, nem szükséges külön megjelölni a csomagolást végző (leány)vállalatot.
     Ezzel szemben, ha ezt a műveletet valamely újracsomagoló vállalkozás teljes függetlenség mellett végezte, és az újracsomagoló vállalja a felelősséget, az utóbbi nevének szerepelnie kell a csomagoláson a gyártó neve mellett.
 • A Kultúra nevű oszlopban pedig azt a felsorolást találjuk meg, amilyen növény(ek)hez használható az adott szer.
  A hely szűkössége miatt a teljes kultúra felsorolása nem minden esetben fér el. A teljes felsorolás megtalálható a termék adatlapján.
   
 • A sorok végén különböző ikonokat találhatunk, melyek azt jelzik, hogy az adott növényvédő szert az előírások alapján egyszerűen megvásárolhatjuk, vagy a vásárlásuk külön engedélyhez kötött.
  • * - III. kategória besorolású - nem engedélyköteles
   • Vásárlásához semmilyen engedély nem szükséges, bármikor megvehetjük egy gazdaboltban (ha éppen van).
  • * - II. kategória besorolású - vásárlásához FVM engedély szükséges.
   • ( A dőlt betűs idézetek forrása: gazdabolt.hu )
    - "A II. forgalmi kategóriába tartozó készítmények bár kevésbé veszélyesek, károsak, mint az I. forgalmi kategóriába tartozók, alkalmazásuk még mindig komoly kockázatot rejt magában. Ezért forgalmazásuk, árusításuk, vásárlásuk és felhasználásuk bizonyos szakismeretek meglétét követeli meg. Ezek alapján ebbe a csoportba tartozó szerek használatára jogosultak – a felsőfokú növényvédelmi szakképesítéssel rendelkezőkön kívül – pl. a „kertész és növényvédelmi” vagy „növénytermesztő és növényvédelmi” technikusi végzettséggel rendelkezők, a növényvédelmi tantárgyakból egyetemi vagy főiskolai képzés során vizsgát tett személyek, illetve azok is, akik az FVM által meghatározott alaptanfolyamot követően eredményes vizsgát tettek stb. (További részleteket a 81/2003. (VII. 9.) FVM rendelet 9. §-a tartalmaz.) - "
  • * - I. kategória besorolású - vásárlásához szigorú feltételek megléte szükséges.
   • ( A dőlt betűs idézetek forrása: gazdabolt.hu )
    - "Az I. forgalmi kategóriába olyan készítmények tartoznak, amelyeket csak felsőfokú növényvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy forgalmazhat, árusíthat, vásárolhat és/vagy használhat fel. Felsőfokú növényvédelmi képesítésnek minősül például az 5 éves egyetemi alapképzésben, nappali tagozaton, okleveles növényorvosi, továbbá a növényvédelmi szakirányon szerzett okl. agrármérnöki, okl. kertészmérnöki, illetve különbözeti vizsgát tett okl. biológus, okl. biomérnök, okl. erdőmérnök stb. végzettség. (További részleteket a 81/2003. (VII. 9.) FVM rendelet 9. §-a tartalmaz.) - "

Vissza a tetejére

A szer adatlapja

Ha a listán a szer nevére visszük az egeret, egy buborék-ablakban megkapjuk az összes információt, amit a szerrel kapcsolatban tárol az adatbázisunk.
Figyelem!:
 • Amennyiben a szer sorának első kockája halványrózsaszín, ez azt jelenti, hogy az adott szer adatai tucatba kapott, de még egyenként nem ellenőrzött, nem frissített adatok!
 • Amennyiben az első kocka színe megegyezik az egész sor színével, azoknak a növényvédőszereknek az adatai már frissítve lettek.

Vissza a tetejére

Szűrési lehetőségek

A lista felső részén a A szer típusa és a Kultúra oszlop fejlécében találhatunk egy-egy választható lehetőséget. Ha ráklikkelünk valamelyikre, egy legördölő menübe kapunk egy listát.
Ebből a listából kiválaszthatjuk azt az opciót, amelyik éppen megfelel nekünk.
Kiválasztás után az OK gombra klikkelve frissül az oldal, és csak azok a termékek lesznek a listán, ami alapján a szűrést beállítottuk.
 • A szer neve - kereső
  • A mezőbe legalább 3 - max. 7 egymás után következő karaktert kell beírni a keresett termék nevéből.
  • Lehet számokat is írni(??), a kisbetűk - nagybetűk használatának nincsen jelentősége, de ajánlott a kisbetűk használata!
  • Ha biztosan tudod, hogy ékezetes betű is van a termék nevébe, használhatod azt is (javasolt azt is kisbetűvel beírni!).
  • Ha beírtad, klikkelj az OK gombra, és frissül az oldal a beállított szűrés(ek) alapján.
  • Ha már nem kell a kereső funkció, töröld ki a betűket, és klikkelj az OK gombra
   • - vagy klikkelj a középső nagy Növényvédő szerek listája gombra
   • - ekkor alap helyzetbe kerülnek a szűrők!.
 • Keresés esetén figyelembe kell venni a többi szűrő beállításait is, mert befolyásolják a találati eredményt!
 • Ha az egyiknél (bármelyiknél) kiválasztunk egy opciót, vagy beírunk egy karakter-részletet, és klikkelünk az OK gombra - frissül az oldal, és azok a termékek lesznek a listán, amiket a szűrésekkel beállítottunk
 • Ha az egyiknél (bármelyiknél) kiválasztunk egy opciót, majd a másiknál is kiválasztunk egy opciót, és csak ezután klikkelünk valamelyik (bármelyik) OK gombra - frissül az oldal, és azok a termékek lesznek a listán, amiket a szűrésekkel beállítottunk
 • Bármit tevékenykedünk a növényvédőszeres oldalon, ezek a beállítások megmaradnak, amíg meg nem változtatjuk, vagy klikkelünk a középső nagy Növényvédő szerek listája gombra, vagy ki nem lépünk erről a növényvédőszeres oldalról.
Jelenleg más szűrési lehetőség nincsen. De ha bővül az adatbázisunk, és lesz rá igény, egyéb szűrési lehetőségek is beállításra kerülhetnek.

Vissza a tetejére

Felhasználói lehetőségek

Az adatbázisunk javítása, bővítése

Hibajelentő

Az adatbázisunkba beírt adatok nagy mennyisége nem teszi lehetővé a folyamatos, állandó ellenőrzéseket.
Számítunk a felhasználók segítségére az esetleg felmerülő hibák kijavítása érdekében.
Ezért létre hoztunk egy Hibajelentőt, ahova bármelyik regisztrált tagunk tud beírni, fontosabb hibákat jelezni.

Milyen hibákra gondoltunk?
 • A szer nevében lévő hiba (helytelen névmegadás, hiányzó betű vagy szám, stb, stb)
 • A listában szereplő, de már valójában lejárt termék

A hibabejelntő használata nagyon egyszerű:
 • Másold ki az adott termék nevét (vidd az egeret a szer neve elé, bal gomb lenyomva, húzd végig a szer nevén az egeret, majd Ctrl - C vagy Másolás)
 • Klikkelsz a lista tetején található Hibabejelentő gombra.
 • Bejön az űrlap, ahol a szer neve mezőbe másold be az adott szer nevét (Ctrl - V vagy Beillesztés)
 • A Leírás mezőbe írd be az észrevételed (hibás elnevezés esetén lehetőleg add meg a helyes elnevezést is!), majd alul az Elküld gombra klikkelsz.
 • Minden értelmes, és valós hibabejelentést előre is köszönünk!

Vissza a tetejére

Adatok módosítása

Bárki (regisztrált felhasználó!) bármelyik szer adatait módosíthatja, az esetleg hiányzó adatokat pótolhatja.
 • A lista mindegyik sorában bal oldalt legelől van egy * gomb.
 • Ha valaki erre klikkel, akkor megkapja a termék űrlapját a jelenlegi adatokkal.
 • Bármelyik mezőt módosíthatja, javíthatja, kiegészítheti, vagy a választható opcióknál másik lehetőséget választhat ki.
 • Amikor kész a változtatásokkal, csak klikkelni kell alul az Elküld gombra.
 • A beküldött változtatás nem fog megjelenni azonnal!
  • A beküldött módosítás előbb jóváhagyásra vár
  • Amíg nincsen jóváhagyva a módosítás, addig a listában a termék neve előtt a * gomb lesz látható, és így más sem tudja módosítani.
 • Ebből adódik, hogy amennyiben a listában az adott terméknél a sor elején a * gomb található, annak a szernek az adatai éppen nem módosíthatók.
Figyelem!
 • A termék nevében csak betű és szám szerepelhet, valamint "+" (plusz jel), "-" (kötőjel) és "()" (zárójelek), semmilyen más karakter nem írható be!
  • Ne cifrázzuk a termék nevét, mert a program alapból mindegyik karaktert úgy is NAGYBETŰRE cseréli le az egységes ABC sorrendben való megjelenítésre.
 • Egy adott terméket egy felhasználó max. 2 alkalommal módosíthat (az esetleges helyesírási hibák, vagy véletlen elgépelés okán)!.
 • Ha valaki azt a szert már 2 alkalommal módosította, a sor elején számára végleg a * gomb látható.

Vissza a tetejére

Új szer felvitele

Bárki (regisztrált felhasználó!) vihet fel a listában még nem található új növényvédő szert.
 • A jobb felső sarokban található Új termék bevitele gombra klikkelve kapunk egy űrlapot, ami tartalmazza mindazon adatok beírási lehetőségét, amik szükségesek az új termék beviteléhez.
 • Lényeges szempont, hogy egy új termék bevitelét csak akkor végezzük el, ha van lehetőségünk mindegyik mezőt valós adatokkal kitölteni.
 • Lényeges szempont, hogy már lejárt, vagy 2016-ban lejáró új terméket nem lehet beküldeni!
 • A termék nevében csak betű és szám szerepelhet, valamint "+" (plusz jel), "-" (kötőjel) és "()" (zárójelek), semmilyen más karakter nem írható be!
  • Ne cifrázzuk a termék nevét, mert a program alapból mindegyik karaktert úgy is NAGYBETŰRE cseréli le az egységes ABC sorrendben való megjelenítésre.
 • Ha minden mezőt kitöltöttél valós adatokkal, klikkelni kell az Elküld gombra.
 • A beküldött új termék még nem fog megjelenni, jóváhagyásra vár.
 • Amennyiben az új termék el lett fogadva, a listában is megjelenik, és az adatlapján a jobb alsó sarokban a beküldő neve fog szerepelni
 • Az a felhasználó, aki az új terméket beküldte, és az el lett fogadva, a termék adatait még egyszer módosíthatja (az esetleges helyesírási hibák, vagy véletlen elgépelés okán)!.

Vissza a tetejére

Terra pontok

A módosítások és új termékek jóváhagyása után a program automatikusan terra pontokat ad a beküldő részére.
 • Egy új termék beküldésére jóváhagyás után 5000 terra jár!
 • Egy módosításra jóváhagyás után 500 terra jár!
 • A Hibabejelentő részben felsorolt valós hibák után 50 terra jár!

Vissza a tetejére

Jóváhagyás - Moderálás

Minden módosítás, vagy új termék beküldése előbb egy ellenőrzésen esik át.
Új termék beküldése esetén:
 • Az összes adat átvilágításra kerül.
 • Amennyiben több hiba is előfordul benne, vagy mezők kitöltetlenül lettek beküldve, vagy olyan szer adatlaja kerül beküldésre, amelyik már 2016.-ban lejár, a beküldött anyag törlésre kerül!
 • A rendszer megjegyzi a törlésre kerülő anyagot beküldő felhasználót, és a 3. ilyen eset után automatikusan kizárja a további beküldések lehetőségéből.
 • A beküldött anyag elfogadása esetén az adatbázisunkban meg fog jelenni, de erről külön értesítést (még) nem kap a beküldő.
  • Jelenleg még nem, de tervezve van olyan fejlesztés, hogy a beküldött anyag jóváhagyása esetén a beküldő erről Privát Üzenetet fog kapni.
Meglévő termék módosításának beküldése esetén:
 • Csak olyan módosítás kerül elfogadásra, amelyik érdemben, valós adataiban módosítja a szer jelenlegi adatrlapját.
  • Köszönjük szépen az esetleges helyesírási hibák, vagy elgépelési hibák feltárását, de ezért nem érdemel elhasználni a módosítási lehetőséget (és az 500 terrát), erre a célra megfelel a Hibabejelentő használata.
 • A jóváhagyónak van lehetősége az "eredeti" és a "módosított" anyag összehasonlítására, így fel tudja mérni a módosítás érdemi részét.
 • Amennyiben a módosítás "jelentéktelen" vagy "szükségszerűtlen", a jóváhagyó törli a beküldött módosítást.
  • A rendszer nem jegyzi a benyújtott módosítások törlését, de a jóváhagyónak van lehetősége olyan felhasználót tiltó listára tenni, aki rendszeresen értéktelen módosításokat küldözget.
 • A beküldött módosítás elfogadása esetén az adatbázisunkban a már módosított adatokkal fog megjelenni az adott szer, de erről külön értesítést (még) nem kap a beküldő.
  • Jelenleg még nem, de tervezve van olyan fejlesztés, hogy a módosított anyag jóváhagyása esetén a beküldő erről Privát Üzenetet fog kapni.

Vissza a tetejére