Olvasatlan
     Terra-kert Fórum
    
 
    Villamosság (teszt) Terra Lotto Jackpot:
1600 terra    
  2017.11.24. 13:10  Hozzászólás
 •   0   
Avatar

terra alapító
 
Ez egy teszt téma, a teszt kedvéért villamossági alapfogalmakat fogok ide betenni, mindenféle cél nélkül.
 
 


  2019.04.10. 12:42  Hozzászólás
 •   8   
Avatar

terra alapító
 
A lakások, házak elektromos hálózata olyan, hogy az elektromos berendezések párhuzamosan vannak bekapcsolva. A párhuzamos kapcsolás azon tulajdonsága, hogy az egyes ágak megszakíthatók anélkül, hogy a többi működését befolyásolnák, ebben az esetben rendkívül fontos. A lakás egyes elektromos berendezései a többitől függetlenül működtethetők.

A lakáson belüli megfelelő elektromos hálózat tervezése és létrehozása gondos odafigyelést és szakértelmet kíván. Az elektromos hálózat a mérőórán és a főbiztosítékon keresztül csatlakozik az országos hálózathoz. A mérőóra az elektromos energiafogyasztást méri, működése az elektromos áram mágneses hatásán alapul. Általában a mérőóra része egy főbiztosíték, amely a megengedettnél nagyobb terhelés (nagyobb áramerősség) esetén megszakítja a főáramkört. A lakásban több párhuzamos áramkört hoznak létre. Ezek mindegyikét külön-külön további biztosítékok védik.

Kép
 


  2019.04.10. 12:39  Hozzászólás
 •   7   
Avatar

terra alapító
 
Ha egy telepre több fogyasztót, ellenállást kapcsolunk párhuzamosan, a telep kivezetésein mérhető feszültség és a főágban folyó áramerősség hányadosa Ohm törvénye alapján az áramkör eredő ellenállása leszBelátható, hogy az eredő ellenállás kisebb, mint a párhuzamosan kapcsolt ellenállások bármelyike. Erre a magyarázatot a párhuzamos kapcsolás törvényszerűségei adják. Bármelyik ellenállást kiiktatjuk a párhuzamos áramkörben, a többi ellenálláson keresztül továbbra is folyik az áram. Tegyük fel, hogy kezdetben csak az ellenállás van bekapcsolva. Ekkor a főágban folyó áram erőssége egyenlő az ellenálláson átfolyó áram erősségével. Az ellenálláson átfolyó áram erőssége azonban nem változik, ha bekapcsoljuk az ellenállást is. Ekkor a főágban már a két ellenálláson átfolyó áram összege folyik, ami nagyobb, mint bármelyik ellenállás árama. Ugyanez a helyzet, ha először az ellenállás van bekapcsolva, és utána kapcsoljuk be az ellenállást. A két párhuzamosan kapcsolt ellenálláson tehát összesen nagyobb áram folyik keresztül, mint ha csupán az egyikük van bekapcsolva. Ez azt jelenti, hogy eredő ellenállásuk kisebb, mint bármelyik ellenállás külön-külön.

Megjegyzés: kettő, párhuzamosan kapcsolt , ellenállások eredőjét az ellenállások ismeretében meghatározhatjuk. A párhuzamosan kapcsolt fogyasztók eredő ellenállásának reciproka egyenlő az egyes fogyasztók ellenállásainak reciprokösszegével.

Kép
 


  2019.04.10. 12:38  Hozzászólás
 •   6   
Avatar

terra alapító
 
Egy telepre kapcsoljunk sorba három ellenállást, és mérjük meg a feszültséget a telep kivezetésein, valamint az áramkörben folyó áram erősségét. Ohm törvénye alapján így az egész áramkör ellenállását kapjuk, ha a telep feszültségét osztjuk az áramerősséggel. A számított eredmény nagyon jó közelítéssel egyenlő a méréshez használt ellenállások nagyságának összegével.
Ez azt jelenti, hogy a sorosan kapcsolt ellenállások helyettesíthetők egyetlen ellenállással, amelynek nagysága egyenlő az ellenállások értékeinek összegével. Ezt az ellenállást a sorba kapcsolt ellenállások eredőjének nevezzük.

Kép
 


  2019.04.10. 12:35  Hozzászólás
 •   5   
Avatar

terra alapító
 
Az áramkörben folyó áram erőssége függ az alkalmazott áramforrás feszültségétől. Könnyen elvégezhető kísérlettel mérhetjük az áramkörbe kapcsolt fogyasztón a feszültséget és a feszültség hatására rajta átfolyó áram erősségét, és táblázatban vagy grafikonon is vizsgálhatjuk a feszültség-áramerősség függvényt!

Ábrázolva az áramerősséget a feszültség függvényében, egyenest kapunk. Ez azt mutatja, hogy az áramerősség egyenesen arányos a feszültséggel. Ezt a törvényszerűséget Georg Ohm német tudós határozta meg először: az áramkörbe kapcsolt fogyasztó sarkain mérhető feszültség, és a feszültség hatására a fogyasztón átfolyó áram erőssége egyenesen arányos, ha a fogyasztó hőmérséklete állandó.

Kép
 


  2019.04.10. 12:34  Hozzászólás
 •   4   
Avatar

terra alapító
 
Amikor egy zseblámpában az elem kezd kimerülni, az izzó egyre halványabban világít. Ez azért van, mert a telep már nem képes elegendően nagy elektromos áram létrehozására. Más esetben előfordulhat, hogy egy áramkörben túlzottan nagy elektromos áram folyik, például rövidzárlat esetén. Ilyenkor az áramkört védő biztosíték megszakítja az áramkört. Ahhoz, hogy egy elektromos motor gyorsabban forogjon vagy nagyobb erőt tudjon kifejteni, nagyobb áramra van szükség. A nagyobb áram azt jelenti, hogy a fogyasztón, a vezetéken több töltés áramlik át adott idő alatt.

Az elektromos áramerősségjele: I, mértékegységét Ampère francia fizikus emlékére ampernek nevezték el, jele: A. Egy bizonyos áramköri elemen 1 A erősségű áram folyik át, ha másodpercenként 1 C töltés halad át rajta.

A definíció alapján az áramerősség (I), az átáramlott töltés (Q) és az eltelt idő (t) közötti matematikai kapcsolatot az

összefüggés adja meg.

A környezetünkben található elektromos berendezések egy részében nagyon kicsi áramok folynak. A kis áramok megadásához a mA (milliamper = ezred amper) és a μA (mikroamper = milliomod amper) használatos.

Ampère életrajza
André-Marie Ampère (1776-1836) francia fizikus, ő adta meg az elektromos áramok mágneses hatásának matematikai leírását. Az elektromos áramerősség mértékegységét is róla nevezték el. Jelentős tevékenysége és munkássága alapján, az elektromosság Newtonjának is nevezték.
 


  2019.04.10. 11:48  Hozzászólás
 •   3   
Avatar

terra alapító
 
Ma már mindenki számára ismert kifejezés a másfél voltos ceruzaelem vagy a 220 V-os elektromos hálózat, de a "vigyázat, magasfeszültség" feliratú tábla szövege is. Ismerkedjünk meg kicsit közelebbről az elektromos feszültséggel!

Amikor bekapcsoljuk a hajszárítót, akkor azon elektromos áram folyik keresztül. Használat közben a hajszárító hőt termel és nagy mennyiségű levegőt hoz mozgásba. Ezt úgy éri el, hogy az elektromos energiát alakítja hő- és mozgási energiává. Azt mondhatjuk, hogy az áramforrás, jelen esetben a hálózat munkát végez. Általában igaz, hogy az elektromos áram fenntartásához az áramforrásnak munkát kell végeznie. Ezt a munkát a benne tárolt energia rovására végzi.

Különböző elemek használata
Különböző elemek használata
Egyszerű áramkörben, ha áramforrásként különböző elemeket használunk, akkor az izzó is különböző fényességgel világít, miközben a körben folyó áram értéke más és más. Amikor egy 1,5 V-os ceruzaelemet használunk, az izzó épphogy világít, 4,5 V-os laposelemet használva az izzó sárgásvörösen izzik, 9 V-os elem esetén fényesen világít. Egy játékautóból kiszerelt villanymotorral is azt tapasztaljuk, hogy nagyobb feszültség esetén a motor sokkal gyorsabban forog.

A fentebb leírtakból arra következtethetünk, hogy

  - a telepre írt feszültség értékétől függ, hogy egy adott fogyasztó esetén mekkora áram folyik az áramkörben,

  - ugyanennek a feszültségnek a függvénye, hogy az izzó mennyire fényesen világít, azaz mennyi hőt termel az adott idő alatt.

Az elektromos feszültség az áramforrásnak ezt a két tulajdonságát fejezi ki. Az az áramforrás képes nagyobb áramot létrehozni ugyanabban a fogyasztóban, amelyiknek nagyobb a feszültsége. Ugyanez a nagyobb feszültségű áramforrás adott idő alatt több munkát képes végezni.

Az áramforrás feszültségének jele U, mértékegysége a volt (V). Ezt a feszültséget a feszültségmérő műszerrel tudjuk mérni.
 Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég